Newly  opened peaks for Climbing
Effect from 1 March 2002

Name of Peaks Height (M) Himalayas Region   Route Duration
Mt. Rokapi   5467 Saipal Bajhang Ktm.-Nepalgunj-Bajhang-Bajura-BC  
Mt. Dhaulagi   6632 Saipal Bajhang (Via SetiKhola)   Ktm.-Nepalgunj-Bajhang-Bajura-BC  
Mt. Korko   6053 Saipal Bajhang (Via SetiKhola) Ktm.-Nepalgunj-Bajhang-Bajura-BC  
Mt. Khiuri Khala   5806 Saipal Bajhang (Via Seti Khola) Ktm.-Nepalgunj-Bajhang-Bajura-BC  
Mt. Roma   5407 Saipal Bajhang (Via SetiKhola)   Ktm.-Nepalgunj-Bajhang-Bajura-BC  
Mt. Nampa II   6700 Gurans Darchula-Bajhang Ktm.-Nepalgunj-Bajhang-Darchula-BC  
Mt. Nampa III   6618 Gurans Darchula-Bajhang Ktm.-Nepalgunj-Bajhang-Darchula-BC  
Mt. Yokopahar (Nampa 7)   6401 Gurans Darchula-Bajhang Ktm.-Nepalgunj-Bajhang-Bajura-BC  
Mt. Kang Nagchugo   6735 Gaurishankar   Dolakha   Ktm.-Charikot-Simi Goun-Beding-BC or Via Lama Bagar  
Mt. Bamongo 6400 Gaurishankar Dolakha Ktm.-Charikot-Simi Goun-Beding-BC or Via Lama Bagar  
Mt. Chekigo 6257 Gaurishankar Dolakha Ktm.-Charikot-Simi Goun-Beding-BC or Via Lama Bagar  
Mr. Dingjung Ri   6249 Gaurishankar Dolakha Ktm.-Charikot-Simi Goun-Beding-BC/Via Lama Bagar or Namche-Thame-Nangpala-BC  
Mt. Ganesh VI   6480 Ganesh Himal   Gorkha Ktm.-Gorkha-Arughat-Dovan-BC  
Mt. Tobsar Peak   6100 Siringi Himal   Gorkha Ktm.-Gorkha-Arughat-Sama Goun-BC  
Mt. Larkya  6010 Manaslu Gorkha Ktm.-Gorkha-Arughat-Sama Goun-BC  
Mt. Nar Phu  5748 Peri Gorkha Ktm.-Gorkha-Arughat-Sama Goun-BC  
Mt. Tso Karop Kang   6556 Kanjiroba Humla Ktm.-Nepalgunj-Humla-BC  
Mt. Lhayul Peak   6397 Api Himal   Humla Ktm.-Nepalgunj-Humla-BC  
Mt. Changwatnang 6125 Chandi Himal   Humla Ktm.-Nepalgunj-Humla-BC  
Mt. Himjung   7140 Peri Manang Ktm.-Dumre-Koto-Nar-Phu-BC  
Mt. Gyajikang   7038 Peri Manang Ktm.-Dumre-Koto-Nar-Phu-BC  
Mt. Panbari   6887 Peri Manang Ktm.-Dumre-Koto-Nar-Phu-BC  
Mt. Tilje   5697 Peri Manang Ktm.-Dumre-Koto-Nar-Phu-BC  
Mt. Chhubohe Peak   5603 Annapurna Manang Ktm.-Besinshar-Koto-BC  
Mt. Pokharkan   6348 Damodar

Manang/ Mustang  

Ktm.-Dumre-Koto-Nar-Phu-BC  
Mt. Ratna Chuli   7128 Peri Himal   Manang Ktm.-Dumre-Koto-Nar-Phu-BC  
Mt. Khumjung   6699 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Pokhara-Jomsom-Lomang Thang-BC  
Mt. Chhiv Himal   6581 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Pokhara-Jomsom-Lomang Thang-BC  
Mt. Jomsom 6581 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Pokhara-Jomsom-Lomang Thang-BC or Via Manang  
Mt. Hongde   6556 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Pokhara-Jomsom-French Pass-Hongde-BC or Via Beni -BC
Mt. Putrung   6466 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Pokhara-Jomsom-Lomang Thang-BC or Via Manang  
Mt. Pokharkan   6346 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Dumre-Benshisar-Nar Khola-Phu- BC  
Mt. Saribung   6346 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Pokhara-Jomsom-Lomang Thang-BC  
Mt. Kang Kuru   6320 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Pokhara-Jomsom-Lomang Thang-BC  
Mt. Putkhang   6120 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Pokhara-Jomsom-Lomang Thang-BC or Via Manang  
Mt. Gajang   6111 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Pokhara-Jomsom-Kagbeni-Tange- or Dumre-Thorang Phedi-BC  
Mt. Gauguri   6110 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Pokhara-Jomsom-Lomang Thang-BC  
Mt. Chandi Himal   6096 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Pokhara-Jomsom-Kagbeni-Tange-BC  
Mt. Arniko Chuli   6039 Damodar Himal   Mustang Ktm.-Pokhara-Jomsom-Lomang Thang-BC  
Mt. Amotsang   6392 Damodar Himal   Mustang/Manang   Ktm.-Dumre-Benshisar-Koto-Meta-Nar-Phu-BC  
Mt. Yubra Himal   6035 Langtang Himal   Rasuwa Ktm.-Dhunche-Langtang-BC  
Mt. Kyashar   6770 Mahalangur-Makalu   Sankhuwasava Ktm.-Tumlingtar-Numseduwa-BC or Lukla-Merala-BC  
Mt. Ek Rate 6312 Makalu Sankhuwasava Ktm.-Lukla-Mera la-Thanag-BC  
Mt. Hunku   6119 Mahalangur(Makalu)   Sankhuwasava Ktm.-Tumlingtar-Numseduwa-BC  
Mt. Peak-43   6779 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Thang Na-Amphu Laptse- BC  
Mt. Nagpai Gosum 1   7312 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Thame-Lunak or Khumjung-Gokyo-Ngojomba Glacier-BC  
Mt. Nagpai Gosum 2   7296 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Thame-Lunak or Khumjung-Gokyo-Ngojomba Glacier-BC  
Mt. Nagpai Gosum 3   7110 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Thame-Lunak or Khumjung-Gokyo-Ngojomba Glacier-BC  
Mt. Palung Ri   7012 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Thame-Lunak-Nampa-BC  
Mt. Tengi Ragi Tau   6948 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Thame-BC  
Mt. Chota-Ri   6934 Khumbu Himal   Solukhumbu Ktm.-Lukla-Thang Na-Amphu Laptse- BC  
Mt. Chago   6893 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Mera La-West Col-Sherpani Col-Makalu BC  
Mt. Kanti Himal   6859 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Thang Na-Amphu Laptse- BC  
Mt. Amphu I   6840 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Tangboche-Dingboche-BC  
Mt. Pangbuk Ri   6716 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Charikot-Dolakha-BC or Namche-Thame-Nangpala-BC  
Mt. Lintren   6713 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Mera La-West Col-Sherpani Col-Makalu BC  
Mt. Pethangtse   6710 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-BC or Makalu BC  
Mt. Jobo Ribjang   6666 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Thame-Lunak-Nampa-BC  
Mt. Peak-41   6649 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Thang Na-Amphu Laptse- BC  
Mt. Kumbatse   6639 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Pumori BC  
Mt. Langmocheri   6617 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Thame-BC  
Mt. Ombigaichen   6340

Mahalangur (Makalu)  

Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Pangboche-Mingbola-BC  
Mt. Machhermo   6273 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Dole-Machhermo-BC  
Mt. Kyazo Ri   6186 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Thame-Kyazo-BC  
Mt. Nirekha Peak   6159 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Lobuche-BC or  Via Gokyo  
Mt. ABI   6097 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Merala-BC or Via Arun Valley  
Mt. Gorkha Himal   6092 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Mera La-West Col-Sherpani Col-Makalu BC  
Mt. Pharilapcha   6017 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Thame-BC or Via Gokyo  
Mt. Luza Peak   5726 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Dole- Luza-BC  
Mt. Amphu Gyabjen   5647 Mahalangur Solukhumbu Ktm.-Lukla-Namche-Tangboche-Dingboche-BC  
Mt. Talung   7349 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Mambuk-Yamphudin-Cheram-Yalung Glacier-BC  
Mt. Domekhan   7264 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Tapethok-Ghunsa-Kambachen- or Via Lonak-BC  
Mt. Janak   7090 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Tapethok-Ghunsa-Kambachen- or Via Lonak-BC  
Mt. Sharphu 1   7070 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Dovan-Mitlung-Shojang-Ghunsa-Kambachen Glacier-BC  
Mt. Chabuk (Tsajirip)   6960 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Dovan-Mitlung-Shojang-Ghunsa-Kambachen Glacier-BC  
Mt. Anidesh Chuli   6960 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Ghunsa-BC  
Mt. Loshar I   6930 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC  
Mt. Sharphu 3   6885 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Dovan-Mitlung-Shojang-Ghunsa-Kambachen Glacier-BC  
Mt. Loshar II   6860 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC  
Mt. Pandra   6850 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Ghunsa-Kambachen-Rantang Glacier-or Lonak Via BC  
Mt. Ghhanyala Hies   6779 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC  
Mt. Ramtang Chang   6750 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Dovan-Mitlung-Shojang-Ghunsa-Kambachen Glacier-BC  
Mt.Chang Himal (Ramtang N.)   6750 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Yamphudin-Ramje-Ghunsa-East Kanchenjunga Glacier-BC  
Mt. Dazaney   6710 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Lonak-Lonak Glacier-BC  
Mt. Sobitongie   6670 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung Ghunsa-Pandra-Glacier-BC  
Mt. Phole   6645 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung Ghunsa-Pandra-Glacier-BC  
Mt. Lang Chung Kang   6475 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Mamankhe-Yamphudin-Ramje-Ghunsa-BC  
Mt. Sharphu 4   6433 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Dovan-Mitlung-Shojang-Ghunsa-Kambachen Glacier-BC  
Mt. Danga   6355 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Tapethok-Ghunsa-Kambachen- or Via Lonak-BC  
Mt. Taple Shikhar(Cross Peak)   6341 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Tapethok-Ghunsa-Kambachen- or Via Lonak-BC  
Mt. Merra   6335 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Ghunsa-Ramtang Glacier-BC  
Mt. Kyabura   6332 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Ghunsha-BC  
Mt. Sharphu 5   6328 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Dovan-Mitlung-Shojang-Ghunsa-Kambachen Glacier-BC  
Mt. Mdm Peak   6270 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC  
Mt. Sat Peak   6220 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC  
Mt. Sharphu 2   6154 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Dovan-Mitlung-Shojang-Ghunsa-Kambachen Glacier-BC  
Mt. Bokta Peak   6143 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Ramje-BC or Ghunsa BC  
Mt. Sharphu 6   6076 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Dovan-Mitlung-Shojang-Ghunsa-Kambachen Glacier-BC  
Mt. Mojca Peak   6032 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Ghunsa-Ramtang Glacier-BC or Via Olangchung Gola  
Mt. Syaokang   5960 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Dovan-Mitlung-Sekherthum-Olangchung Gola-Yangma-Saya Khola-Phuchhen Glacier-BC or Via Ghunsa  
Mt. White Wave 5809 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Yamphudin-Ramje-Ghunsa-East Kanchenjunga Glacier-BC  
Mt. Lumba Sumba Peak   5672 Lumbasumba Taplejung Ktm.-Taplejung-Ghunsa-Ramtang Glacier-BC or Via Olangchung Gola  
Mt. Lumba Samba 5670 Kanchenjungha Taplejung Ktm.-Taplejung-Ghunsa-Ramtang Glacier-BC or Via Olangchung Gola  

Source by: Nepal Tourism Board (NTB) 

For details  information, Please contact us : edelweiss@wlink.com.np